استان آذربایجان شرقی- تبریز- دانشکده معماری و ارگ تبریز
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: استان آذربایجان شرقی

 تابوشکنی در خانه های دانشکده معماری تبریز - شهریور 1393

روبروی کوچه نوبر و در خیابان مصلی  دانشکده معماری تبریز  و دانشگاه هنر اسلامی

تبریز قرار دارد، نمیتوان اسمش را فقط  دانشکده گذاشت. در این شهر با مدیریت صحیح

مشابه آثار قبل، خانه های تاریخی را مرمت کرده اند و به دانشکده معماری تبدیل کرده

اند. هم گردشگران لذت میبرند، هم اساتید و دانشجویان رشته گمشده و مغفول معماری

و صد البته عمارتی که در حال تخریب بوده است.


 ساختمان گنجی زاده اولین این عمارتها بود.

 

این هم خانه قدکی که من توضیح جداگانه ای راجع به آن ندیدم.

 

خانه قدکی

 

خانه قدکی

 

خانه قدکی

 

خانه قدکی


 خانه قدکی


 خانه قدکی


 خانه قدکی


 خانه قدکی


 راه دارد به درب بیرونی خانه قدکی


 خانه قدکی


 خانه بهنام

 

خانه بهنام

 

 خانه بهنام


 خانه صدقیانی که البته در حال مرمت برای استفاده است.

 

  خانه صدقیانی

  

  خانه صدقیانی

 توضیحات دانشکده معماری تبریز

 

مناره های بیروح جدید را اینگونه میسازند

 

 ارگ تبریز

 

  ارگ تبریز

 

  ارگ تبریز

  

  ارگ تبریز پر از زباله

  

 

ممنونم از کفشهایم و پاهایم. تبریز گردی در یک نیمروز انجام شد و در حاشیه عروسی.