استان البرز - کرج - حمام و چنار هلجرد

حمام صفوی هلجرد، غریب و تنها چشمها را به سوی مرگ دوخته است.

حمامی که روزگاری تن را می شست، هم اکنون نیازمند یاری

من و شماست برای شستشوی تن.

 

یاد تور حمام گردی شهرام می افتم.

الان هم یاد قراری افتادم که با او گذاشته ام، سرم خیلی شلوغ است.

حالم بهم میخورد از مشغله هایی که برای خودم درست کرده ام.

 

حمامی که از بی مهری در حال تبدیل شدن به تپه است.

 

حمامی که دورش بلوک چیده بودند برای ساخت کارگاه، که خدا را شکر

دیوار را تخریب کرده اند.

 

چشم به آینده ای تاریک دوخته است.

 

اینجا زباله دانی شده است، قابلیت بازسازی و تغییر کاربرد را دارد.

به دادش بشتابید آقای رییس اداره عریض و طویل میراث البرز

 

 به جای تخریب غار یخ مراد و به قول شما بهسازی و جذب گردشگر

اینجا را درست کنید تا معنی تدبیر و امید را درک کنیم.

 

جرات نمیکنم بیشتر داخل شوم از بس خوفناک و ساکت است.

 

 در برخی از اوقات، اینجا محل تجمع معتادان و بی خانمانها است.

 

 جلوتر میروم و با مسجد جامع هلجرد روبرو میشوم.

من مانده ام که آیا این روستا هنوز سکنه بومی دارد؟

 

درخت چناری دارد به سن حدود 1100 تا 1400 سال،

چون چنار امزاده صالح را به خاطر دارم این را میگویم.

 

این درخت هم مادر است از بس مهربان است.

 

 درخت خشکیده دیگری در شمال این درخت وجود دارد که میترسم ....

/ 2 نظر / 645 بازدید